Početna

Digitalna transformacija

Ocijenite i unaprijedite svoje digitalno putovanje

Koristeći alate na našem portalu, odradite samoprocjenu stepena digitalne transformacije vašeg poslovanja i ocijenite nivo ličnih digitalnih kompetencija.

PROCES

Kako funkcioniše evaluacija?

O PROJEKTU

Alat samoprocjene digitalnih kompetencija i vještina

Korišćenjem alata samoprocjene stepena digitalne transformacije pravnog subjekta i nivoa digitalnih kompetencija fizičkih lica, postiže se glavni cilj projekta – podizanje kapaciteta i unaprjeđenje poslovanja kroz smjernice i transfer znanja za proces digitalne transformacije.